WAAROM MARKETING EN COMMUNICATIE VOOR EEN BRANCHEORGANISATIE?

Een brancheorganisaties heeft een groot takenpakket. De grootste uitdaging voor een brancheorganisatie is om relevant te blijven.

Vinden de leden en de politiek de organisatie hét middel om met elkaar in contact te staan?

Veel van het werk van de organisatie vindt plaats uit het zicht van leden. Lobbywerk en de onderlinge afstemming bijvoorbeeld. Toch is het van groot belang om hier helder, zichtbaar en aantrekkelijk over te communiceren.

Maak een ingewikkelde boodschap zo gemakkelijk mogelijk.

Het belangrijkste dat we voor onze klanten doen, is het ‘platslaan van complexe informatie’; moeilijke dingen makkelijk maken. De boodschap zo begrijpelijk en aantrekkelijk mogelijk bij de ontvanger krijgen.

Omdat we de sectoren van onze klanten analyseren, zijn we in staat om mee te denken over de inhoud van de communicatie.

Schiet je met hagel, of schiet je met scherp?

Voordat we echt aan de slag gaan verdiepen we ons in de markt, de uitdagingen en de grootste problemen van de klant. Welke spelers zijn er, welke verschillende afzetkanalen, waar moet de klant rekening mee houden. Alleen met kennis van de omgeving van onze klant zijn we in staat echt te helpen.

Met onze klanten analyseren we hun doelen en bekijken hoe ze marketing en communicatie moeten vormgeven om de doelen te behalen.

We toetsen de gekozen route steeds weer met de situatie in de markt. Het is heel belangrijk om actueel te blijven, dus volgen we de trends in de branches van onze klanten goed. Dit helpt om kansen en bedreigen op een vroeg moment te kunnen spotten.

Aantrekkelijk en toegankelijk. Iedereen op zijn eigen manier bediend.

Wij helpen brancheorganisaties met het maken van een communicatie-navigatiesysteem

Hierin beschrijven we welke stakeholders, welke informatie op welke manier moet krijgen. Omdat u als brancheorganisatie zoveel verschillende informatie-doelgroepen heeft, die u ieder zijn eigen boodschap op zijn eigen niveau moet geven, is dit navigatiesysteem van groot belang.

Vanuit de communicatiedoelstellingen volgen vanzelf de communicatiemiddelen. Wij zien een website of een sectorfilm als een middel. Niet als een doel.

Bekijk onze brochure voor meer uitleg over onze werkwijze.